არქივი
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრობის მსურველმა საარჩევნო კანდიდატად რეგისტრაციისათვის შესაბამის განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, (ბ) ავტობიოგრაფია (Curriculum Vitae) და (გ) შრომითი ურთიერთობის დამადასტურებელი ცნობა (თუკი განმცხადებელი პროფესორია) ან სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა (თუკი განმცხადებელი სტუდენტია) .

კენჭისყრის განრიგი: 1 2 ნოემბერი, 10:00 საათდან 17:00 საათამდე შემდეგ უბნებზე:

  • ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე–11 კორპუსი, აუდიტორია №301
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია №211
  • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე-6 კორპუსი, აუდიტორია №208
  • ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – თსუ მე–3 კორპუსი, აუდიტორია №101
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი – თსუ მე–10 კორპუსი, აუდიტორია №206
  • მედიცინის ფაკულტეტი – თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, მე–3 სართული, ოთახი №1
  • იურიდიული ფაკულტეტი – თსუ მე–2 კორპუსი, მცირე საკონფერენციო დარბაზი (აუდიტორია №135)
  • იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართება 14 ნოემბერს, პარასკევს, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე თსუ მე–2 კორპუსში, მცირე საკონფერენციო დარბაზში (აუდიტორია №135)
რეგისტრირებული კანდიდატები ( მიღებული განცხადებები 2014 წლის 06 ნოემბრის მდგომარეობით) :

პროფ. უშანგი გოგინავა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი დოკ. N37868/02, 31.10.2014
ასოც. პროფ. რამაზ ხომერიკი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი დოკ. N37926/02, 31.10.2014
პროფ. ბეჟან თუთბერიძე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი დოკ. N38093/02, 03.11.2014
პროფ. ლია მაჭავარიანი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი დოკ. N38122/02, 04.11.2014
პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი
დოკ. N38193/02, 04.11.2014
პროფ. მანანა ხაჩიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38414/02, 05.11.2014
სტუდ. ბექა ბექაური
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38420/02, 05.11.2014
სტუდ. პაატა ბახტურიძე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეც. ფაკულტეტი

დოკ.N38430/02, 05.11.2014
ასოც. პროფ. ეკა ვარდოშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ. N38303/02, 04.11.2014
ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დოკ. N38029/02, 03.11.2014
სტუდ. თეონა მინდიაშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38333/02, 05.11.2014
სტუდ. ნანა ჯებაშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38334/02, 05.11.2014
პროფ. კახაბერ ლორია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დოკ.N38338/02, 05.11.2014
ასოც. პროფ. მიხეილ ბახტაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დოკ.N38453/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38456/02, 06.11.2014
პროფ. ლევან გორდეზიანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38481/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. გიორგი ოთხმეზური ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დოკ.N38517/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38518/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. აპოლონ თაბუაშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38519/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დოკ.N38520/02, 06.11.2014
სტუდ. ლაშა სამხარაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დოკ.N38524/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. ბონდო კუპატაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დოკ.N38525/02, 06.11.2014

სტუდ. ნიკოლოზ მეტრეველი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი
დოკ. N38104/02, 03.11.2014
ასოც. პროფ. მარი წერეთელი სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38321/02, 05.11.2014
ასოც. პროფ. მანანა შამილიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38322/02, 05.11.2014
სტუდ. შალვა საბაური სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38339/02, 05.11.2014
სტუდ. ლევან ლორთქიფანიძე
სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი
დოკ.N38341/02, 05.11.2014
სტუდ. გიორგი კაკაურიძე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეც. ფაკულტეტი

დოკ. N38442/02, 05.11.2014

ასისტ. პროფ. ირინე ჟვანია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეც. ფაკულტეტი დოკ. N38455/02, 06.11.2014
სტუდ. ბექა დადეშქელიანი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეც. ფაკულტეტი დოკ.N38521/02, 06.11.2014
ასისტ. პროფ. ნინო ჩახუნაშვილი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეც. ფაკულტეტი

დოკ. N38522/02, 06.11.2014

პროფ. ელგუჯა მექვაბიშვილი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ. N38236/02, 04.11.2014
ასოც. პროფ. იზოლდა ჭილაძე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ. N38069/02, 03.11.2014
ასოც. პროფ. გულნაზ ერქომაიშვილი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ. N38053/02, 03.11.2014
ასოც. პროფ. შოთა შაბურიშვილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დოკ. N38035/02, 03.11.2014
ასოც. პროფ. ნინო აბესაძე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ.N38325/02, 05.11.2014
პროფ. ნუგზარ თოდუა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ.N38335/02, 05.11.2014
ასისტ. პროფ. მაია გიორგობიანი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ.N38337/02, 05.11.2014
სტუდ. ლია გოდერძიშვილი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ.N38427/02, 05.11.2014
სტუდ. თათია სოსიაშვილი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი დოკ.N38428/02, 05.11.2014
სტუდ. ანზორ ბერუაშვილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დოკ.N38444/02, 05.11.2014
ასოც. პროფ. ხათუნა ბარბაქაძე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

დოკ.N38523/02, 06.11.2014

პროფ. ნინო ოკრიბელაშვილი მედიცინის ფაკულტეტი დოკ. N38271/02, 04.11.2014
პროფ. ვლადიმერ მარგველაშვილი მედიცინის ფაკულტეტი დოკ.N38324/02, 05.11.2014
პროფ. პაატა იმნაძე მედიცინის ფაკულტეტი დოკ.N38336/02, 05.11.2014
სტუდ. გიორგი გიორგაძე

მედიცინის ფაკულტეტი

დოკ.N38443/02, 05.11.2014

ასოც. პროფ. გიორგი თევდორაშვილი იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38308/02, 05.11.2014
სტუდ. ბახვა კვირიკაშვილი იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38340/02, 05.11.2014
სტუდ. ირაკლი კუპრაძე იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38413/02, 05.11.2014
სტუდ. მერი კაპანაძე იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38416/02, 05.11.2014
ასოც. პროფ. გიორგი თუმანიშვილი იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38431/02, 05.11.2014
სტუდ. თორნიკე ართქმელაძე იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38457/02, 06.11.2014
ასოც. პროფ. მარიამ ცისკაძე იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38464/02, 06.11.2014
პროფ. ნონა თოდუა იურიდიული ფაკულტეტი დოკ.N38573/02, 06.11.2014გამოქვეყნების თარიღი:2018-11-02 15:23:09