ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-08-31

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მამია ღაღანიძის სახელობის სტიპენდიის მინიჭების წესისა და სტიპენდიის მიმნიჭებელი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ბრძანება და  სტიპენდიის მინიჭების წესი
Print

« იხ. ყველა სიახლე