2020-09-24

დისტანციური სწავლის რეჟიმი

საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, უნივერსიტეტებში სწავლა გაგრძელდება დისტანციური რეჟიმით 

(1 ოქტომბრის შემდეგაც), ამ ეტაპზე გაურკვეველი ვადით;

 

დამატებით ინფორმაციას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში გაცნობებთ მოგვიანებით;

Print

« იხ. ყველა სიახლე