ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2020-09-24

დოქტორანტ გივი მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 23 ოქტომბერს, 15:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გივი მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის: „ საბიუჯეტო პოლიტიკის როლი ეკონომიკურ ზრდაში საქართველოს მაგალითზე“,  საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა, პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  (თავმჯდომარე), პროფესორი   ანზორ აბრალავა  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი), პროფესორი რევაზ გველესიანი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ათანელიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ინგა ბალარჯიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე (მდივანი), ასოცირებული პროფესორი  ნაზირა კაკულია  (მოადგილე), ასოცირებული პროფესორი  მანანა ლობჟანიძე, ასოცირებული პროფესორი მარინე ნაცვალაძე, ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე, ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ჩიქობავა, ეკონომიკის დოქტორი  მამუკა  ხუსკივაძე  (პაატა გუგუგშვილის სახელობის  ეკონომიკის ინსტიტუტი).

Print

« იხ. ყველა სიახლე