2020-10-13

პროფესორ მამია ღაღანიძის სახელობის სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანების შესაბამისად, 2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის განმავლობაში, პროფესორ მამია ღაღანიძის სახელობის სტიპენდია დაენიშნა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტს ანა ჟვანიას. 

Print

« იხ. ყველა სიახლე