2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი მაგისტრატურა (ტურიზმი)


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი ეკონომიკის სპეციალობის პირველი სემესტრის მაგისტრებისთვის

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის პირველი სემესტრის მაგისტრებისთვის