ანთიმოზ ივერიელის ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Anthim for e-Library


ანთიმის ელექტრონული-ბიბლიოთეკა დაფუძნდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  ფუნდამენტურ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის: „ანთიმოზ ივერიელი-ევროპული სააზროვნო სივრცის  ნაწილი“ (# FR-19-7625) ფარგლებში. ( This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation Of Georgia (SRNSFG). # FR-19-7625 ,,Anthim the Iberian: A part Of Europian Space of Thinking)
 მისი მიზანია შექმნას  თავისუფალი წვდომის (Open-access )  ბიბლიოთეკა, ერთ  დიგიტალურ სივრცეში  მოაქციოს თეოლოგიური და ფილოსოფიური სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული გამოცემები. ბიბლიოთეკაში განთავსებული ტექსტები ძირითადად ქართულენოვანია, მაგრამ დაინტერესებული მკითხველი შესძლებს გაეცნოს ლიტერატურას ბერძნულ, ორიგინალის-ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, რუმინულ, რუსულ - ენებზე. ბიბლიოთეკაში ასევე განთავსდება ახალი თარგმანები, და პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი,-და არა მხოლოდ,- სამეცნიერო აქტივობების ამსახველი (ანალიტიკური თეორიული სემინარები, პრეზენტაციები, სამეცნიერო ექსპედიცია და სხვ.) უახლესი მასალები.
პროექტის სამეცნიერო ჯგუფი მადლობას უხდის პროექტის უცხოელ კონსულტანტს, ბუქარესტის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილეს,  პროფესორ ვიორელ ვიზერუანუსა და ბუქარესტის ანთიმის მონასტრის არქიმანდრიტს მიქაელ სტანჩიუს გაწეული დახმარებისთვის.