2018-01-31
ბრძანება №:7

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2017 –2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა
7 თებერვალი, 10 00 სთ. აუდ. 210, მე-8 კორპუსი

კომისიის შემადგენლობა:
პროფ., ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზაზა სხირტლაძე (თავმჯდომარე)
წევრები:
ასოც. პროფესორები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები:  
ნათელა ჯაბუა
ნინო სილაგაძე
ირინა  კოშორიძე
მაია ციციშვილი 
ირინე მირიჯანაშვილი
მდივანი: ირმა ირემაძე

საბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია
8 თებერვალი, 11:00 სთ, მერვე კორპუსი, აუდიტორია 204
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: 
როლანდ თოფჩიშვილი -ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი
წევრები:
როზეტა გუჯეჯიანი - ასოც. პროფესორი 
ნინო მინდაძე -ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული პროფესორი 
ნოდარ შოშიტაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პროფესორი 
ქეთევან ხუციშვილი - -ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,ასოც. პროფესორი
მდივანი - მედეა შარაშენიძესაბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია
12 თებერვალი, 10:00 სთ, მეორე  კორპუსი, 205-ე აუდიტორია

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: 
პროფ. დემურ ჯალაღონია
წევრები:
პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
პროფ. ვალერიან რამიშვილი
პროფ. ლელა ალექსიძე
ასოც.პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ასოც. პროფ. ნაპოლეონ კვარაცხელია
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. რევაზ გორდეზიანი
ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
ასისტენტ პროფ. ნანა გულიაშვილი
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი: მაია ქერქაძე (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია
12 თებერვალი, 13:00 სთ, მეხუთე კორპუსი, აუდიტორია 224

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი 
ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე
 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე
 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე
 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე
 სხდომის მდივანი – დოქტორანტი ქეთევან შეყილაძე.

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია,  იტალიური ფილოლოგია
12 თებერვალი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 229აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ქეთევან გაბუნია
წევრები:
ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე
ასოც. პროფ. ბელა ხაბეიშვილი
ასოც. პროფ. მაია ჯავახაძე
პროფ. სალომე კენჭოშვილი
მდივანი: ნინო რევაზიშილი, რომანული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტისაბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია
3 თებერვალი, 12:00 სთ, თსუ  პირველი  კორპ., 203 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
წევრები:
გურამ გრიგოლია  - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი , ემერიტუს პროფესორი
ზვიად კვიციანი - ისტორიის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
კონსტანტინე ფიცხელაური - ისტორიის დოქტორი , ასისტენტ პროფესორი
მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
მდივანი: ზვიად კვიციანი

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია, არმენოლოგია
12 თებერვლაი,  11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 104 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. მარიკა ჯიქია
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე
ასოც. პროფ ელისაბედ ბჟალავა
ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე
ასოც. პროფ. დალი ჩიტუნაშვილი
კომისიი მდივანი: ნინო სურმავა


საბაკალავრო პროგრამა - რუსული ფილოლოგია 
3 თებერვალი, 14:00 სთ, თსუ მე - 8 კორპ., 231 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
დავით გოცირიძე - სრული პროფესორი 
წევრები:
1. მარიამ ფილინა - პროფესორი
2. ნატალია ბასილაია - ასოც. პროფესორი
3. მარინა ალექსიძე - ასოც. პროფესორი
4. მაია თუხარელი  - ასოც. პროფესორი
5. ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს პროფესორი
6. ნოდარ ფორაქიშვილი - ემერიტუს პროფესორი
            კომისის მდივანი : ვიქტორ გოგაშვილი

საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, იბერიულ-კაბკასიური ენათმეცნიერება
6 თებერვალი, 12:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22 

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა
ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი
ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე
პროფ. ნოდარ არდოტელი
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე


საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, კავკასიის ხალხთა ისტორია
6 თებერვალი, 14:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი
პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი
პროფ. ნუგზარ ანთელავა
ასოც. პროფ. გიორგი ოთხმეზური
პროფ. იური სულაბერიძე
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე


საბაკალავრო პროგრამა - კულტურის კვლევები
12 თებერვალი, 11:00 სთ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ნინო ჩიქოვანი
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი
ასოც.პროფ. ივანე წერეთელი
ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი
ასისტ.პროფ. ირაკლი ჩხაიძე (მდივანი)


საბაკალავრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია
5 თებერვალი, 14:00, მე-8 კორპ. აუდ.221
თავმჯდომარე:
სრული პროფესორი: თინა დოლიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
ასოც. პროფ ნანა ტონია
ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა
ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი
ასისტ. პროფ. თამარ აფციაური 
კომისიის მდივანი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩიასაბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა

8 თებერვალი, 12:00 სთ, მე-2 კორპუსი, აუდ. 165
თავმჯდომარე:
პროფ. ვასილ კაჭარავა
წევრები:
პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
პროფ. თემურ კობახიძე
მოწვეული პროფესორი ქეთევან როსტიაშვილი
მდივანი, მარიამ ხატიაშვილი

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ქართველური ენათმეცნიერების მოდულის  სტუდენტების ნაშრომების დაცვა გაიმართება 5 თებერვალს, მე-8 კორპუსში, 217-ე აუდიტორიაში, 12 სთ.-ზე
კომისიის წევრები:  პროფ. რამაზ ქურდაძე (თავმჯდომარე);
     პროფ. ემერიტ. დამანა მელიქიშვილი;
     პროფ. ემერიტ. მერი ნიკოლაიშვილი;
     პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;
     ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;
    ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;
    სოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
              ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;
              ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;
              ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;
              ასოც. პროფ. მაია ლომია;
             ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი–სუბარი;
             ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;
             ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;
             პროფ. ასისტ. მაია მადუაშვილი (კომისიის მდივანი).

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის მოდული

თარიღი: 
7 თებერვალი, 11 სთ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119

კომისია:
ვლადიმერ მინაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე
ეკა ვარდოშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
ნანა გონჯილაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
მაკა ელბაქიძე (ასოცირებული პროფესორი)
ნესტან სულავა (ასოცირებული პროფესორი)
ელენე გოგიაშვილი (ასისტენტ პროფესორი)
ინგა მილორავა (ასისტენტ-პროფესორი) კომისიის მდივანი
 


საბაკალავრო პროგრამა - სკანდინავიური ფილოლოგია
თარიღი: 
10 თებერვალი, 10 სთ, II კორპუსი, სკანდინავისტიკის ცენტრი

კომისია:
ქეთევან სიხარულიძე (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე
ეკატერინე ნავროზაშვილი
ნინო წერეთელი
კახაბერ ლორია (სრული ფროფესორი)
ელენე გოგიაშვილი (ასისტენტ პროფესორი),კომისიის მდივანი


1. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის.
2. გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანი                                                                  /ნანი გაფრინდაშვილი/  

« უკან დაბრუნება