ბრძანებები

ბრძანების №  
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:46
23.10.2015
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად გიორგი უგულავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:44
29.09.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მაგისტრანტ ნინო ბაცანაძის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობის და დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:43
24.09.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბაკალავრიატის სტუდენტ ნათია ცქიტიშვილის საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:42
31.08.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბაკალავრიატის სტუდენტ მარიამ გომელაურის საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიისა შემადგენლობის და დაცვის ვადის განსაზღვრის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მაგისტრანტ ნინო ბაცანაძის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგნელობის და დაცვის ვადის განსაზღვრის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მაგისტრანტ ლელა ლემონჯავას მიმდინარე გამოცდების ჩაბარების ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:39
17.08.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მაგისტრანტ ლელა ლემონჯავას მიმდინარე გამოცდების ჩაბარების ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:40
17.08.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მაგისტრანტ ნინო ბაცანაძის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:41
17.08.2015
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბაკალავრიატის სტუდენტ მარიამ გომელაურის საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის ვადის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:38
14.08.2015
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მარიამ ბუთხუზის საგამოცდო ნაშრომის ხელახლა შესწორებისთვის, სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:36
27.07.2015
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სოფიკო დარასელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:37
27.07.2015
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ გაგოშიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ