ბრძანებები

ბრძანების №  
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:54
17.09.2014
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტ შალვა მეჩიტაშვილის და გერმანული ფილოლოგიის საბაკალვრო პროგრამის სტუდენტ მარია ზაკუტაშვილის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:52
16.09.2014
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების ფატმან აბუაშვილის და ქეთევან ჩაქსელიანის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:53
16.09.2014
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის ბელა წარეტაშვილის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:51
08.09.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:50
14.08.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა შესარჩევი კომისიის შექმნისა და კომისიის შემადგნელობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:48
05.08.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სააპელაციო კომისიების შექმნის და კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:49
05.08.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:47
29.07.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სააპელაციო კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:46
24.07.2014
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სააპელაციო კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:45
21.07.2014
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის IV სემესტრის სტუდენტების ფატმან აბუაშვილისა და ქეთევან ჩაქსელიანის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ