ბრძანებები

ბრძანების №  
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:29
10.06.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განათლების მეცნიერებების დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ლელა აბდუშელიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:26
31.05.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ მერაბიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:24
23.05.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნათია სიხარულიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:25
23.05.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად მარინა მენთეშაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:23
08.05.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სალომე მენაბდის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:21
01.05.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დარეჯან რაზმაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:20
26.04.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოსოფიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად გიორგი მელქაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:16
17.04.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ნინო ბაქრაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:14
17.04.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ ჩოკორაიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:15
17.04.2013
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად თამარ გეგეშიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ