ბრძანებები

ბრძანების №  
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:13
22.03.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბაკალავრიატის სტუდენტ ანტონინა კირაკოვის საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის ვადისა და დაცვის კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:12
10.03.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ლიტერატურისა და თარგმანის I კურსის მაგისტრანტებისთვის “ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდიის” ფარგლებში საბუთების მიღებისა და გასაუბრების ვადების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:11
07.03.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჟუჟუნა სიხარულიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:10
27.02.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება აკადემიური პროგრამების კონსულტანტთა (ტუტორები) სიის დამტკიცებისა და განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება №:9
22.02.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ინგა ჟღენტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ
ბრძანება №:8
10.02.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება საგამოცდო ნაშრომების განმხილველი მუდმივმოქმედი სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:7
06.02.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება რუსუდან ჭოლიკაურის საგამოცდო ნაშრომის, ,,საქართველო ანტიკურ ხანაში“, განმხილველი სააპელაციო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:5
30.01.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:6
30.01.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:4
25.01.2017
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D.) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ილია პაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ