2013-12-16
ბრძანება №:51

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2013–2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1)     ანგლისტიკა - 2014 წლის 6 თებერვალი, 11 საათზე, v კორპუსი, 226 აუდიტორია.
2)    ქრისტიანობის ისტორია - 2014 წლის 7 თებერვალი, 12.00 საათი, I კორპუსი, 217 აუდიტორია.
3)    განათლების მეცნიერებები - 2014 წლის 28 იანვარი, 12.00 სთ, III კორპუსი, 110-ე აუდიტორია.
4)    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 2014 წლის  5 თებერვალი,  13:00 საათი, V კორპუსი, 317-ე აუდიტორია.
5)     რომანული ფილოლოგია - 2014 წლის 7 თებერვალი, 14:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
6)    ქართული ლიტერატურა - 2014 წლის 20 იანვარი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 107 აუდიტორია.
7)    გერმანული ფილოლოგია – 2014 წლის 7 თებერვალი, 11:00 საათი, მე-5 კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.
8)     შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია – 31 იანვარი, 16:00 საათი, VIII კორპუსი, 237-ე აუდიტორია.
9)    ახალი და უახლესი ისტორია – 17 თებერვალი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 201– ე აუდიტორია.
10)    სამაგისტრო პროგრამა - ეთნოლოგია, 17 თებერვალი,12:00 საათი მე-8 კორპუსი, 204 აუდიტორია.2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:
       1. ანგლისტიკა :
1.    მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
3.    ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
4.    ნათია ნემსაძე – ასოცირებული პროფესორი
5.    თინათინ მარგალიტაძე – ასოცირებული პროფესორი
6.    გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
7.    ირინა გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი
8.    ლია ყავლაშვილი – კომისიის მდივანი

2. ქრისტიანობის ისტორია :
1.    ქეთევან პავლიაშვილი – ისტ.მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის თავმჯდომარე
2.    გიორგი პაპუაშვილი  – ისტ. მეცნიერებათა დოქტორი
3.    ია გრიგალაშვილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
4.    მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
5.    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
6.    სოფიო ანდღულაძე – ისტ. მეცნიერებათა დოქტორი
7.    მიხეილ ქართველიშვილი – კომისიის მდივანი

3. განათლების მეცნიერებები :
1.    ქეთევან ჭკუასელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
2.    ნინო ჩახუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
3.    ზაქარია ქიტიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
4.    თამაზ კარანაძე – ემერიტუსი.
5.    იზაბელა პეტრიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6.    ეფემია ხარაძე – კომისიის მდივანი


4. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა:
1.    ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი
3.    ირინე კაპანაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებთა დოქტორი
4.    ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5.    ნინო წერეთელი – ასოცირებული  პროფესორი
6.    ივანე მჭედელაძე –  კომისიის მდივანი


5. რომანული ფილოლოგია :
1.    ქეთევან გაბუნია – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
2.    ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
3.    მარინა კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი
4.    ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
5.    მარიამ მჭედლიძე – დოქტორანტი
6.    ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი


6. ქართული ლიტერატურა :
1.    ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    კახა ლორია – პროფესორი
3.    თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
4.    რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
5.    ინგა მილორავა – ასისტენტ - პროფესორი
6.    ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

7. გერმანული ფილოლოგია :

1.    ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3.    ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
4.    ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
5.    სოფიო მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი
6.    თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ - პროფესორი
7.    ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი8. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია :

1.    დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
3.    ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4.    დალი ჩიტუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
5.    ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი
6.    ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
7.    მაია მადუაშვილი – კომისიის მდივანი

9. ახალი და უახლესი ისტორია:
1.    თეიმურაზ პაპასქირ – პროფესორი
2.    მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
3.    ია ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4.    ფატი შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5.    გიორგი ჟუჟუნაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6.    თამარ ანთაძე – ასისტენტ – პროფესორი
7.    ზაალ გოგენია – ასისტენტ – პროფესორი, კომისიის მდივანი.
10. ეთნოლოგია:
1.    ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი , კომისიის თავმჯდომარე
2.    როზეტა გუჯეჯიანი  – ასოცირებული პროფესორი
3.    გიორგი გოცირიძე – დოქტორი
4.    ნინო მინდაძე – დოქტორი
5.    სალომე ბახია-ოქრუაშვილი – დოქტორი
6.    მედეა შარაშენიძე – კომისიის მდივანი

    


3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                 დარეჯან თვალთვაძე
« უკან დაბრუნება