1 2 »
აკრედიტებული საბაკალავრო პროგრამები
 1. პროგრამის დასახელება: ფილოსოფია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დემურ ჯალაღონია
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 2. პროგრამის დასახელება: ისტორია
  პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ლევან გორდეზიანი, პროფ. თედო დუნდუა, პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 3. პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 4. პროგრამის დასახელება: ეთნოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 5. პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 6. პროგრამის დასახელება: ხელოვნებათმცოდნეობა
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 7. პროგრამის დასახელება: კავკასიოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე
  საგნების ჩამონათვალი

 8. პროგრამის დასახელება: კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე
  საგნების ჩამონათვალი

 9. პროგრამის დასახელება: არაბისტიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. დარეჯან გარდავაძე
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 10. პროგრამის დასახელება: ირანისტიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც პროფ. ნომადი ბართაია , ასოც პროფ. ფატმან ანთაძე-მალაშხია
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 11. პროგრამის დასახელება: ასირიოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ირინე ტატიშვილი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 12. პროგრამის დასახელება: თურქოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელისაბედ ბჟალავა
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 13. პროგრამის დასახელება: არმენოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 14. პროგრამის დასახელება: ებრაისტიკა-არამეისტიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 15. პროგრამის დასახელება: ქართული ფილოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე, პროფ. რამაზ ქურდაძე
  საგნების ჩამონათვალი

 16. პროგრამის დასახელება: ინგლისური ფილოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა რუსიეშვილი, პროფ. მანანა გელაშვილი
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

 17. პროგრამის დასახელება: გერმანული ფილოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
  საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

1 2 »