2014 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით 2014 წელს მოეწყო 10 სამეცნიერო სასწავლო ექსპედიცია :

1.    საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ-გეოგრაფიულ „ქვეყანაში“ – (2 ლექტორი, ბაკალავრიატის 7 სტუდენტი),  ხელმძღვანელები: ასისტენტ პროფესორი ალექსანდრე ბოშიშვილი, დოქტორანტი აკაკი ჩიქობავა, თანახელმძღვანელი ბაკალავრიატის სტუდენტი თემურ ცაგარეიშვილი.

2.    არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   არქეოლოგიური სასწავლო პრაქტიკა გრაკლიან გორაზე – (1 ლექტორი , ბაკალავრიატის 10 სტუდენტი ),  ხელმძღვანელი პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი. 

3.    კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   სამეცნიერო - სასწავლო ექსპედიცია აჭარაში – (2 დოქტორანტი და ბაკალავრიატის 1 სტუდენტი ), 

4.    არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   სასწავლო - სამეცნიერო პრაქტიკა სვანეთში – (1 ლექტორი , 1 დოქტორანტი , ბაკალავრიატის 10 სტუდენტი ),  ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ზვიად კვიციანი. 

5.    ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   საველე ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ზემო იმერეთში – (1 ლექტორი , 1 დოქტორანტი , 1 მაგისტრანტი , ბაკალავრიატის 6 სტუდენტი ), ხელმძღვანელი -  პროფესორი როლანდ თოფჩიშვილი.

6.    ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   სასწავლო პრაქტიკა სვანეთში – (1 ლექტორი , ბაკალავრიატის 11 სტუდენტი ) . ხელმძღვანელი სოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი - სუბარი .

7.    ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   ექსპედიცია სამეგრელოში – (1 ლექტ ორი , 1  მაგისტრანტი ), ხელმძღვანელი  ასოც. პროფესორი მაია ლომია.

8.    ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   სამეცნიერო ექსპედიცია სვანეთში – (1 ლექტორი , 1 დოქტორანტი , 3 მაგისტრანტი ) , ექსპედიციის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ანა ხარანაული.

9.    ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   ფოლკლორული ექსპედიცია იმერეთში – (1 ლექტორი , ბაკალავრიატის 10 სტუდენტი ),  ხელმძღვანელი - ასოც . პროფესორი ხვთისო   მამისიმედიშვილი.

10.   ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი – ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში – (2 ლექტორი, ბაკალავრიატის 11 სტუდენტი), ხელმძღვანელი - ასოც. პროფესორი ნინო სილაგაძე.