2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციები

იხილეთ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციების ანგარიშების პრეზენტაციის პროგრამა.

გამოქვეყნების თარიღი:2019-05-14 17:46:40