2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციები

იხილეთ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციების ანგარიშების პრეზენტაციის პროგრამა.
გამოქვეყნების თარიღი:2017-05-03 15:17:45