2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციები

იხილეთ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციების ანგარიშების პრეზენტაციის პროგრამა
გამოქვეყნების თარიღი:2016-03-16 10:23:45