ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ყოველწლიურად ტარდება საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია.
 • 2008 წლის  10-12 ივნისს ჩატარდა მეორე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა აკად. შალვა ნუცუბიძეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.
 • 2009 წელს ჩატარდა მესამე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა გრიგოლ კიკნაძის 100 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის თეზისები.
 • 2010 წლის 21-23 ივნისს ჩატარდა მეოთხე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები
 • 2011 წლის 7-8 ივლისს ჩატარდა მეხუთე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა.
 • 2012 წლის 25 ივნისს ჩატარდა მეექვსე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა გიორგი ახვლედიანის 125 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა
 • 2013 წლის 19-20  ივნისს ჩატარდა მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა.
 • 2014 წლის 19-20 ივნისს ჩატარდა მერვე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა პროფ. ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა.
 • 2015 წლის 24-25 ივნისს ჩატარდა მეცხრე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა აკად. გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.
 • 2016 წლის 14-15 ივნისს ჩატარდა მეათე საფაკულტეტო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.  
 • 2017 წლის 13-14 ივნისს ჩატარდა მეთერთმეტე საფაკულტეტო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 95 წლისთავს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.
 • 2018  წლის 13-14 ივნისს ჩატარდა მეთორმეტე საფაკულტეტო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.
 • 2019  წლის 26-28 ივნისს ჩატარდა მეცამეტე საფაკულტეტო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ალექსანდრე (შურა) გვახარიას დაბადებიდან 90 წლისთავს.  იხილეთ კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.
 • 2020  წლის  3-5 ივლისს ჩატარდა მეთოთხმეტე საფაკულტეტო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 90 წლისთავს.  იხილეთ კონფერენციის   პროგრამა.
გამოქვეყნების თარიღი:2016-10-05 15:19:40