2018 - სემინარები - ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ნია ლომოური
სემინარის სათაური: სამუზეუმო განათლების განვითარების სტრატეგია (გორის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის მაგალითზე)
ხელმძღვ.: ასოც. პროფ. ირინე კოშორიძე
რეცენზენტი: იზოლდა მელიქიშვილი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 17 იანვარი, 11:00სთ., თსუ-VIII კორპუსი, 210 აუდიტ

დოქტორანტი: ნია ლომოური
სემინარის სათაური: "ჩინური ნაქარგობის ხელოვნება"
ხელმძღვანელი: ასოც. ირინე კოშორიძე
რეცენზენტი:ნათია დემურიშვილი
დრო/ადგილი: 29.11.2018, 17:00 სთ. თსუ-VIII კორპუსი, 210 აუდიტორია.

დოქტორანტი: რატი ჩიქვილიძე
სემინარის სათაური: "რამდენიმე გარემოება აძიკვისა და გოხნარის დარბაზული ეკლესიების შესახებ" 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო სილაგაძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნათელა ჯაბუა
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 იანვარი, 16:00 სთ., თსუ 8 კორპ. ხელოვნებათმცოდნეობის სს ინსტიტუტი

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:42:26