2017 - სემინარები - ფილოლოგია

დოქტორანტი: ლინდა ციცილაშვილი
სემინარის სათაური: „ფრანც ვერფელის შეოქმედება,პოეზიის თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი (ლექსები: "მკითხველისადმი", "ღვთისმშობელი და ყვავები")“
ხელმძღვანელი: პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი
რეცენზენტი: ასოცირ. პროფესორი სოფიო მუჯირი
დრო/ადგილი: 2017 წლის  26 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ I კორპ. აუდიტ. 202

დოქტორანტი: თამარ ჯავახი
სემინარის სათაური: „კონტექსტი და მისი როლი ლექსიკური ეკვივალენტების შერჩევის პროცესში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი
რეცენზენტი: ასისტ. პროფ.  ლელა ებრალიძე 
დრო/ადგილი: 2017 წლის 16 ივნისი, 12სთ. თსუ მე-4 კორპუსი, აუდიტ. 31

დოქტორანტი: ივანე მჭედელაძე
სემინარის სათაური: „მოდერნულობა და  კულტურულ ეპოქათა მონაცვლეობის მარკერები XIX-XX საუკუნეების უკრაინულ ლიტერატურულ დისკურსში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ოთარ ბაქანიძე, პროფ.  ნანა გაფრინდაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი  სოფიო ჩხატარაშვილი
დრო/ადგილი: 2017 წლის  8 თებერვალი, 17:00 საათი, თსუ მე-5 კორპ. აუდიტ. 316

დოქტორანტი: ლინდა ციცილაშვილი
სემინარის სათაური: ,,პაულ ცელანის შემოქმედება, პოეზიის თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი  (ლექსები: "მარიანა", "ცვილის სინათლე", "სიკვდილის ფუგა")
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი
რეცენზენტი: ასოცირ. პროფესორი სოფიო მუჯირი
დრო/ადგილი: 2017 წლის  7 თებერვალი, 16:00 საათი, თსუ I კორპ. აუდიტ. 218

დოქტორანტი: მაკა თეთრაძე
სემინარის სათაური: "ენის რევიტალიზაცია აზერბაიჯანის რელიქტური ენების მიხედვით (საკითხის აქტუალიზაციისათვის)"
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე
რეცენზენტი: ასოც. პორფ. როსტომ ფარეულიძე
დრო/ადგილი: 2017 წლის 8 თებერვალი, 14:00 სთ., კავკასიოლოგიის ს/ს ინსტიტუტი

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 12:45:59