2019 ამერიკისმცოდნეობა

დოქტორანტი: მარინე ჩანგიანი
სემინარის  სათაური: ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის საქართველოში, საპატიო თბილისელის , რიჩარდ ნორლანდის მოღვაწეობა 2012-2015 წლებში
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 18 თებერვალი, 12:00 სთ,  თსუ  I კორპუსი, 201 ოთახი

დოქტორანტი: სოფიკო გელიაშვილი
სემინარის  სათაური: ბიტ-თაობა და დამკვიდრებულ ფასეულობათა წინააღმდეგ ბრძოლა ჯეკ კერუაკის რომანში ,,გზაზე".
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი:  პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 18 თებერვალი, 13:00 სთ,  თსუ  I კორპუსი, 201 ოთახი

დოქტორანტი: ნონა საათაშვილი
სემინარის  სათაური: ანტიამერიკანიზმი,როგორც გლობალური პოლიტიკის ძირითადი ტენდენცია, გამომწვევი მიზეზები და გამოხატვის ფორმები
ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი:  ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 18 თებერვალი, 13:30 სთ,  თსუ  I კორპუსი, 201 ოთახი

დოქტორანტი: სოფიკო გელიაშვილი
სემინარის სათაური: "მოდერნისტული ფორმა გერტრუდ სტაინის "ელის ბ. ტოკლასის ავტობიოგრაფიაში""
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 1 აგვისტო, 12:00 სთ.,  თსუ  მეორე კორპუსი, 165 აუდიტ.

დოქტორანტი: მარინე ჩანგიანი
სემინარის  სათაური: „უილიამ ფრენკ ბაქლი უმცროსი და ამერიკული კონსერვატიზმი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ“
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ   კაჭარავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 1 აგვისტო, 12:30 სთ.,  თსუ  მეორე კორპუსი, 165 აუდიტ.

დოქტორანტი: გვანცა ჩიქობავა
სემინარის სათაური:  ,,ერნესტ ჰემინგუეის ლიტერატურული კონტაქტები 20 - იანი წლების პარიზში ,,განუყრელი დღესასწაულის" მიხედვით
ხელმძღვანელი: პროფესორი თემურ კობახიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის  1 აგვისტო 12:00 სთ., თსუ მეორე კორპ., ამერიკისმცოდნეობის კათედრა 

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-25 14:24:18