2018 ფილოლოგია - ქართული ლიტ. ისტორია

დოქტორანტი: ნინო თოდუა
სემინარის სათაური:: „პ. კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერი“ და ქართული საბჭოთა კრიტიკა“
ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიკო ძნელაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 26 თებერვალს, 11:00 სთ., თსუ I კორპ. 201 აუდიტ.

დოქტორანტი: მაია კვირკველია
სემინარის  სათაური: „რაჟდენ გვეტაძის პოეზიის ზოგიიერთი ასპექტი“
ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე
რეცენზენტი: თეა მეფარიშვილი
დრო/ადგილი: 26 თებერველი. I კორპუსი. 201 აუდიტ. 11 :00 საათი

დოქტორანტი: ეკატერინე ორაგველიძე
სემინარის სათაური:  ილია ჭავჭავაძე სიკვდილით დასჯის კანონის წინააღმდეგ
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ნესტან სულავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ეკა ვარდოშვილი
დრო/ადგილი: 19.02.2018, 13:30 სთ., თსუ VIII კორპ., 119 აუდიტ.

დოქტორანტი: მარიამ კვერღელიძე
სემინარის სათაური:  ჰიმნოგრაფიის გამოძახილი ანა კალანდაძის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ნესტან სულავა
რეცენზენტი: სოფო ძნელაძე
დრო/ადგილი: 19.02.2018, 13:30 სთ., თსუ VIII კორპ., 119 აუდიტ.

დოქტორანტი: ცირა გაგნიძე
სემინარის სათაური:  უილიამ შექსპირის სონეტები ქართულ თარგმანებში
ხელმძღვანელი:  პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
რეცენზენტი: ირმა მაკარაძე
დრო/ადგილი: 19.02.2018, 13:30 სთ., თსუ VIII კორპ., 119 აუდიტ.

დოქტორანტი: ეკა ორაგველიძე
სემინარის სათაური: პაოლო იაშვილის „დარიანული“ ციკლის ლექსების ლიტერატურულ-ესთეტიკური ანალიზი
ხელმძღვანელი: ნესტან სულავა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 ივლისი, 15:00 სთ., თსუ VIII კორპ. ქართული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტი

დოქტორანტი: თამარ მოდებაძე
სემინარის სათაური: დეკალოგი – წმინდა ნინოს მოღვაწეობის წარმმართველი და განმსაზღვრელი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი  ქეთევან მამასახლისი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 13 ივლისი, 15:00 სთ., თსუ VIII კორპუსი, 107-ე აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:29:26