2019 ფილოლოგია (რომანული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნიკოლოზ ესაკია 
სემინაღის სათაური: ,,ფატიკური  კომუნიკაცია  და  მისი  ტიპოლოგია  იტალიურ  ენაში"
ხელმძღ.: ემერიტუსი პროფ. ციური ახვლედიანი
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი ნინო ცერცვაძე
ჩატარება  12  თებერვალს, 13:00  საათზე. V კორპუსში , 229 აუდიტორიაში

ემერიტუს-პროფესორი ც.ახვლედიანი ; ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქ.ჯაში. 

რეცენზენტი : ნინო ცერცვაძე


დოქტორანტი: ნინო ჯოხაძე
სემინარის სათაური: "ინდიხენიზმები"
ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფესორი მარინე კობეშავიძე
რეცენზენტი: თსუ ასისტენტ პროფესორი ნინო ჭრიკიშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 2 ივლისს, 11:00 საათზე, თსუ მეხუთე კორპუსი, 229-ე აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-05 17:31:17