2018 ფილოლოგია - არაბული ფილოლოგია

დოქტორანტი: მარიამ როსტომაშვილი
სემინარის სათაური: "საბაწმინდის ლავრის ქრისტიანული არაბული ტრადიციები " 
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 23 თებერვალი, 17:00 სთ.,  თსუ, V კორპ., 104-ე აუდიტ.

დოქტორანტი: ვანო ბერიკიშვილი
სემინარის სათაური: აღმოსავლურ ეკლესიათა უნია ვატიკანთან
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიკა ნანობაშვილი
რეცენზენტი : ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
დრო/ადგილი:  23/07/2018 17:00 სთ.,  თსუ მე-5 კორპუსი, 110 აუდ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:31:27