2020 ამერიკისმცოდნეობა

დოქტორანტი :  თამარ შენგელია
სემინარის    სათაური :  სემიოტიკა
ხელმძღვანელი :   პროფ .  ვასილ   კაჭარავა
რეცენზენტი : ფილოსოფიის  მეცნიერებათა დოქტორი  ანასტასია ზაქარიაძე
დრო / ადგილი :  2020  წლის  23 ივლისი,  12:00  სთ ,   Zoom-ის პლატფორმა   

დოქტორანტი: გიორგი თათარაშვილი
სემინარის სათაური: პოსტმოდერნიზმის ახალი ობერტონები - გვიანი კაპიტალიზმის კულტურული ლოგიკა 
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 11:00 სთ.Zoom - ის პლატფორმა.
Meeting ID: 268 751 6873
Password: 144927            

დოქტორანტი: ნინო დონაძე
სემინარის სათაური: ჰოვარდ გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია, როგორც მრავალმხრივი სწავლების გზა (ისტორიის სწავლების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 13:00 საათი - zoom-ის პლატფორმა.

დოქტორანტი: ქეთევან ხოხიაშვილი
სემინარის სათაური: სახელმწიფო და პიროვნული თავისუფლების პრობლემა კენ კიზის რომანში "გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა"
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 12:00 სთ. Zoom - ის პლატფორმა.

დოქტორანტი: ნინო დონაძე
სემინარის  სათაური: ბლუმის ტაქსონომიის გამოყენება ამერიკულ სკოლებში (შეერთებული შტატების ისტორიის სწავლების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
რეცენზენტი: ამერიკისცმოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასისტენტ პროფესორი, მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 11:00 სთ,  თსუ  II კორპუსი, 165 აუდიტორია

დოქტორანტი: გვანცა ჩიქობავა
სემინარის სათაური: 1920-იანი წლების ზედა-საშუალო კლასის წარმომადგენელთა სახეები ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის მოთხრობებში
ხელმძღვანელი:  პროფესორი თემურ კობახიძე
რეცენზენტი:  ისტორიის დოქტორი, მიხეილ ბარნოვი.
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, თსუ მეორე კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.

დოქტორანტი: ქეთევან ხოხიაშვილი
თემის სათაური: ალენ გინსბერგი და ეზრა პაუნდის ლიტერატურული მემკვიდრეობა
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 14 სთ, თსუ II კორპუსი, აუდიტორია 165

დოქტორანტი: თამთა ზაქარაშვილი
სემინარის  სათაური: ნეოკონსერვატიზმის გავლენა ა.შ.შ.-ის საგარეო პოლიტიკაზე 1990-2010 წლებში
ხელმძღვანელი: ფილოსოფიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ბარნოვი 
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 13:00 სთ,  თსუ  II კორპუსი, 165 აუდიტორია.

დოქტორანტი: გიორგი თათარაშვილი
სემინარის სათაური: ოლდოს ჰაქსლის ფუტუროლოგიური იდეების გავლენა, ფუტუროლოგიურ აზრზე ამერიკაში
ხელმძღვანელი: პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე
რეცენზენტი: ფილოსოფიის დოქტორი ქეთევან ცხვარიაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 11:00 სთ., თსუ II კორპუსი, 165 აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2020-02-03 10:54:57