2018 ფილოლოგია-სლავური ფილოლგია

დოქტორანტი: სალომე ბედუკაძის 
სემინარის სათაური: „ილია ჭავჭავაძე რუსულ კრიტიკაში“  
ხელმძღვანელი:  პროფ. მარია ფილინა
რეცენზენტი: პროფ. მაია თუხარელი
დრო/ადგილი 208 წლის 20 ივლისი, 14:00 სთ., თსუ VIII კორპუსი, 231-ე აუდიტორია
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:38:08