2020 არქეოლოგია

დოქტორანტი: თამარ ჩოგოვაძე
სემინარის სათაური: საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ფეხსაცმლის ფორმის თიხის ჭურჭლები
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცეზენტი: არქეოლოგიის დოქტორი ანა თეთრუაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 12:00 სთ, Zoom-ის პლატფორმა: 
Meeting ID: 776 5844 3113     Passcode: 3s4bJ9
 
დოქტორანტი: საბა ბუგიანიშვილი
სემინარის სათაური: აქემენიდური ხანის სამარხები გრაკლიანი გორიდან
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: არქეოლოგიის დოქტორი გვანცა ვაჩაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 13:00 სთ, Zoom-ის პლატფორმა
Meeting ID: 792 7246 9960  Passcode: 3sTAJx)გამოქვეყნების თარიღი:2020-07-24 18:20:00