2018 ფილოლოგია - შედარ. ლიტერატურათმცოდნეობა

დოქტორანტი: შორენა შამანაძე
სემინარის სათაური: “საოჯახო რომანი გერმანულ ლიტერატურაში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ფილოლოგიიის დოქტორი კონსტანტინე ბრეგაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 26 თებერვალი, 16:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ირაკლი ხვედელიძე
სემინარის სათაური: „დიაგრამირება, როგორც ტექსტის ნარატოლოგიური ინტერპრეტაციის ინსტრუმენტი“
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. გაგა ლომიძე
დრო/ადგილი: 27.06.2018, 12:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი

დოქტორანტი: სალომე ლომოური
სემინარის სათაური:  „მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების ქართული ლექსის მეტრიკა (სიმონ ჩიქოვანი, მურმან ლებანიძე)“
რეცენზენტი: ფილ. მეცნ. დოქტორი თამარ ბარბაქაძე
დრო/ადგილი: 27.06.2018, 12:00 სთ., ლიტერატურის ინსტიტუტი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:33:45