2019 ფილოლოგია (კლასიკური ფილ., ძველაღმოსავლური ფილ.)

დოქტორანტი:  თამარ თარხნიშვილი
სემინარის სათაური: „გმირის მოგზაურობა მიღმიერ სამყაროში“
ხელმძღვანელი: პროფ. ლევან გორდეზიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ეკატერინე კობახიძე
დრო/ადგილი: 26.02.2019, თსუ VIII კორპუსი, 219-ე აუდ.

დოქტორანტი: მარიამ კალაძე
სემინარის სათაური: კირკეს სახის ინტერპრეტაცია მადლენ მილერის რომანში „კირკე"
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა ტონია
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი მარიკა ერქომაიშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 31 ივლისი, 17:00 სთ., თსუ VIII კორპუსის 221-ე აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-25 10:57:59