2018 ფილოლოგია-კლასიკური ფილოლოგია

დოქტორანტი: გვანცა ფოფხაძე
სემინარის სათაური: „ზღვის საზღაური (ო. ჭილაძის რომანის „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა“ და სენეკას „მედეას“ მიხედვით“)
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მანანა ფხაკაძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა
დრო/ადგილი: 02.02.2018, 14:00 სთ., თსუ VIII  N221 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინი ქუთელია
სემინარის სათაური: „რელიგია, რწმენა და ცრურწმენა ციცერონის ტრაქტატში „დივინაციის შესახებ“
ხელმძღვანელი: ემერიტუს-პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. იამზე გაგუა
დრო/ადგილი: 02.02.2018, 14:00 სტ., თსუ VIII  N221 აუდიტ.

დოქტორანტი: თამარ ლეჟავა
სემინარის სათაური: „კრიტიკული აზროვნება ძველ ბერძნულ დრამაში“
ხელმძღვანელი: ემერიტუს-პროფ. რისმაგ გორდეზიანი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნანა ტონია
დრო/ადგილი: 02.02.2018, 14:00 სტ., თსუ VIII  N221 აუდიტ.

სახელი, გვარი: გვანცა ფოფხაძე
სემინარის სათაური: სტიქია, ზღვა და Maius mari medea malum
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. იამზე გაგუა
რეცენზენტი: ასოფ. პროფ. ნანა ტონია
დრო/ადგილი: 23. 07. 2018 13.00 სთ., მე-8 კორპუსი, 220-ე აუდიტორია

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:37:43