2019 ფილოლოგია (თარგმანმცოდნეობა)

დოქტორანტი: ციცინო ადამაშვილი
სემინარის სათაური: ,, სიტყვის მნიშვნელობა, სემასიოლოგია"
ხელმძღვანელი : პროფესორი, აკადემიკოსი ინესა მერაბიშვილი
რეცენზენტი: ასისტ. პროფ. ლელა ებრალიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 თებერვალი , 14 : 00 სთ., თსუ IV კორპ., თარგმანმცოდნეობის კათედრა

დოქტორანტი: ციცინო ადამაშვილი
სემინარის სათაური: "წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება და შემოქმედებითი სასწაული"
ხელმძღვანელი: პროფესორი ინესა მერაბიშვილი
რეცენზენტი:  ასოც. პროფ. ლელა ებრალიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის  15 ივლისი, 11.00 სთ., თსუ  IV კორპუსი, კათედრა.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-25 11:08:18