2019 ფილოლოგია (ქართ. ლიტ. ისტ.)

დოქტორანტი: ნინო ნაზღაიძე
სემინარის სათაური: „აღზრდის როლი პიროვნების ფორმირების პროცესში გურამ დოჩონაშვილის „ვატერ(პო)ლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოების“ მიხედვით“ 
ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი, თათია გიგანი.
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 იანვარს, დღის 12:00 სთ., თსუ I კორპ. 216 აუდიტ.

დოქტორანტი: ქრისტინე კიკალიშვილი
სემინარის სათაური: „სანდრო ცირეკიძის მიანტურული პროზა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ პაიჭაძე
რეცენზენტი: ფილ. დოქტორი სოფიკო ძნელაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 28 იანვარს, დღის 12:00 სთ., თსუ I კორპ. 216 აუდიტ.

დოქტორანტი: თამთა ღონღაძე
სემინარის სათაური: აკაკი წერეთლის პიესა „მედია“
ხელმძღვანელი:ასოც. პროფ. თამარ შარაბიძე
რეცენზენტი: ანა დოლიძე
დრო/ადგილი:2019 წლის 28 იანვარი, დღის 12:00 სთ., თსუ I კორპ. 216 აუდიტ.

დოქტორანტი: თამთა გრიგოლია
კოლოკვიუმის სათაური: „სივრცის თანამედროვე კონცეპტები და ვეფხსიტყაოსანი“
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ირმა მაკარაძე
დრო/ადგილი: 20.02.2019, 14:00 სთ., თსუ მე-8 კორპ., 108 აუდიტ.

დოქტორანტი: თამთა გრიგოლია
სემინარის სათაური: რელიგიისა და ეთიკის სწავლება (სახელმძღვანელოები და მეთოდოლოგიური წიგნები) საერთაშორისო დონეზე
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მაკა ელბაქიძე
დრო/ადგილი: 2019 წ. 26 მარტი,  სამშაბათი, 14:00 საათი,  მე-8 კორპ. 108-ე აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინი ქადარია
სემინარის სათაური: "პიროვნება და მისი უფლებები დავით კლდიაშვილის შემოქმედებაში" („ქამუშაძის გაჭირვება“, ირინეს ბედნიერება“, „სამანიშვილის დედინაცვალი“ და „მსხვერპლი“)
ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი თეა მეფარიშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 10:00 სთ., თსუ II კორპ. 054-055 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო ნაზღაიძე
სემინარის სათაური: "სწორფრობის ტრადიციის ასახვა გრიგოლ რობაქიძის "ენგადსა" და მიხეილ ჯავახიშვილის "თეთრ საყელოში"
ხელმძღვანელი: თსუ პროფ. კახაბერ ლორია
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ლევან გელაშვილი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 10:00 სთ., თსუ II კორპ. 054-055 აუდიტ.

დოქტორანტი: გია არგანაშვილი
სემინარი: "ვაჟა-ფშაველას პოემების პერსონაჟთა გენეზისი"
რეცენზენტი: თსუ ასისტენტ პროფესორი ინგა მილორავა
დრო/ადგილი: 19/12/2019 13:00 სთ., თსუ V კორპ. 321 აუდიტ.

დოქტორანტი: ანა ახობაძე
სემინარი: "რაზიკაშვილების ეპისტოლარული დიალოგი"
რეცენზენტი: სტუ  ასოც. პროფესორი მამუკა ჭანტურაია
დრო/ადგილი: 19/12/2019 13:00 სთ., თსუ V კორპ. 321 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-23 10:57:15