2019 ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება)

დოქტორანტი: ნატო ახალაია
სემინარის სათაური: ხარისხის ფორმები მეგრულ-ლაზურში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ეთერ შენგელია
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 30 ივლისი, 11:00 სთ., თსუ 1 კორპ. 201 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-19 16:00:29