2020 ფილოლოგია (სლავური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: მაია ჯალაბაძე
სემინარის სათაური: „ყურადღების მიღმა დარჩენილი ფაქტები ბერძნულ მითოლოგიაში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მ. თუხარელი
რეცენზენტი: პროფ. მ. ფილინა
დრო/ადგილი: 23.01.2020, 12:00 სთ., თსუ VIII კორპ. 230 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-18 20:18:37