2020 ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: მარიამ რაზმაძე
სემინარის სათაური: იესოს სახის ინტერპრეტაცია ჯიბრან ხალილ ჯიბრანის რომანში “იესო ძე კაცისა”
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი:  დოქტორი ილია პაჭკორია.
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება

დოქტორანტი: თათია კელენჯერიძე
სემინარის სათაური: ძალადობისა და თავისუფლების სიმბოლური მოტივები ენტონი ბერჯესის რომანში „მექანიკური ფორთოხალი“ 
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: დოქტორი ილია პაჭკორია
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 27 ივლისი, 11:00 სთ., ზუმის პლატფორმის გამოყენებით ID 368 696 4444 ჩატარდება

დოქტორანტი: გიორგი ლეკიაშვილი
სემინარის  სათაური: აკადემიური მკაფიოობა: კორპუსული ანალიზი
ხელმძღვანელი: გიორგი ყუფარაძე, თსუ ასოცირებული პროფესორი
რეცენზენტი: ინგა ჟღენტი, ასოცირებული პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
ჩატარების დრო/ ადგილი: 2020 წლის 24 ივლისი, Zoom-ის პლატფორა. 

დოქტორანტი : მარი ნიქაბაძე
სემინარის სათაური: ირონიის სოციოპრაგმატიკული ფუნქცია ფეისბუკსა და ინსტაგრამზე  (ქართულ და ინგლისურ მასალაზე დაყრდნობით)
ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: რუსუდან ჯაფარიძე,  ფილოლოგიის დოქტორი
სემინარის   ჩატარების   დრო   და   ადგილი : 2020  წლის  23 ივლისი , 10 : 30 ( ზუმი ს პლატფორმა )

დოქტორანტი:
მარიამ ჯუღელი
სემინარის სათაური: მკითხველის ტექსტზე რეაქციის თეორია  სტილისტიკაში  
ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ნინო ჯოჯუა, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 14ივლისი, 11 საათი. ზუმის ფორმატით

დოქტორანტი: თამარ გაგლოევა
სემინარის სათაური: მედიის დისკურსის კრიტიკული ანალიზი  (ონის კასკადის თემატიკის გაშუქების მაგალითზე)
ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ვალერია ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 14 ივლისი;  11.00 საათი;  ზუმის ფორმატით

დოქტორანტი: სოფიო თოთიბაძე
სემინარის სათაური: „დედაკაცის თმა გრძელია, ჭკუა-მოკლე“-გენდერული პრობლემები ქართულ და ინგლისურ ანდაზებში.
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ლერა ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 13 მაისი, 12 საათი. ზუმის ფორმატით

დოქტორანტი: ნაზი ირიცპუხოვა
სემინარის სათაური: ინტერტექსტუალობა (ზოგადი პრობლემატიკა)
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ლერა ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 13 მაისი;  12.00 საათი;  ზუმის ფორმატით

Meeting ID: 926 8052 0388
Password: 036009

დოქტორანტი: მარიამ რაზმაძე
სემინარის სათაური: „დევიდ მიჩელის მეტაფიზკური სამყარო - გარდასახვა/რეინკარნაციის თემატიკა რომანში "ძვლოვანი საათები"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დავით მაზიაშვილი
რეცენზენტი: ასისტენტ-პროფესორი, თამარ გელაშვილი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 10:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ. საპროფესორო 

დოქტორანტი: ანა პალაგაშვილი
სემინარის სათაური: „მხატვრული სტრუქტურის მითოლოგიზაცია ტედ ჰიუზის კრებულში “ყვავი”
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 10:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ. საპროფესორო 

დოქტორანტი: თამთა კელენჯერიძე
სემინარის სათაური: „შუასაკუნეობრივი მითოლოგიის დანიშნულება ჯონ ფაულზის ნაწარმოებებში: ,,ებანოზის კოშკი", ,, ჯადოქარი" და ,,ელიდიუკი"
ხელმძღვანელი: პროფ. თემურ კობახიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი ილია პაჭკორია
დრო/ადგილი: 2020 წლის 10 თებერვალი, 10:00 სთ., თსუ მე-5 კორპ. საპროფესორო 

დოქტორანტი: გიორგი ლეკიაშვილი
სემინარის სათაური: უილიამ ლაბოვი, სოციალური სტრატიფიკაცია ნიუ-იორკის სავაჭრო ცენტრის მაგალითზე  
ხელმძღვანელი: გიორგი ყუფარაძე 
რეცენზენტი: ასოც. პროფესორი, ინგა ჟღენტი 
დრო/ადგილი: 2020 წლის 7 თებერვალი, 11:00 სთ.,  თსუ, მე-5 კორპუსი, ჭავჭავაძის 36, აუდ. 226.

დოქტორანტი: ნანა გოგია
სემინარის სათაური:  დარგობრივი ტექსტების თარგმნის პრობლემები: აზრობრივი, ტერმინოლოგიური, სტილისტური
ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მაია ქავთარია
დრო/ადგილი: 2020 წლის  10 თებერვალი, 13.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 319

დოქტორანტი: თამარ კვიციანი
სემინარის სათაური:  ქალისა და მამაკაცის მეტყველების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ
ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ მარგალიტაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი გიორგი მელაძე
დრო/ადგილი: 2020 წლის  10 თებერვალი, 11.00, თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 319

დოქტორანტი: ხატია ბუსკივაძე
სემინარის სათაური: ლინგვისტური თავაზიანობა და  ,,ელენის შოუ’’
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი
რეცენზენტი: ლერა ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო/ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი;  11.00 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226

დოქტორანტი: ხათუნა ბუსკივაძე
სემინარის სათაური: კინვერსაციული იმპლიკატურის თეორია პრაგმატიკაში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან დოლიძე
რეცენზენტი: ლერა ფურცელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი
დრო და ადგილი: 2020 წლის 30 იანვარი,  11.30 თსუ მეხუთე კორპუსი, აუდ. 226


გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-24 11:25:01