2020 ანთროპოლოგია

დოქტორანტი: ბორის კომახიძე
სემინარი თემაზე: "გოგნის წმინდა გიორგის "კარუგდებელი": სივრცე, გადმოცემა, დღესასწაული (ანთროპოლოგიური პერსპექტივა)"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რ. გუჯეჯიანი
რეცენზენტი: ისტ. დოქტორი ქ. ალავერდაშვილი  
დრო/ადგილი: 2020 წლის 7 თებერვალი, 12:00 სთ., ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თსუ 8 კორპ. ოთახი 204
გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-18 20:23:41