2018 ფილოლოგია - თარგმანმცოდნეობა

დოქტორანტი: მაია ნიკოლაძე
სემინარის სათაური:  "ფონემების როლი პოეტურ თარგმანში"
ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი
რეცენზენტი:  ლელა ებრალიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის  12 თებერვალი, 12 სთ., თსუ IV კორპუსი, 312 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:36:46