2019 ხელოვნებათმცოდნეობა

დოქტორანტი: ჯულია ბენიძე
სემინარი: ჰერეთი და მისი მხარე (გიორგი ბოჭორიძის პირადი არქივის მასალა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ.  ნინო სილაგაძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 26 დეკემბერი, 17:00 საათი, თსუ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 210
გამოქვეყნების თარიღი:2019-12-25 22:14:01