2020 ფილოსოფია

დოქტორანტი: თამთა ზაქარაშვილი 
სემინარის სათაური: "ფილოსოფია მედიცინაში და ცვლილებები აშშ-ის ჯანდაცვის პოლიტიკაში" 
ხელმძღვანელი: ანასტასია ზაქარიაძე, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი 
რეცენზენტი: ქეთევან ცხვარიაშვილი, ფილოსოფიის დოქტორი 
დრო/ ადგილი: 2020 წლის 23 ივლისი, 11:30 სთ., Zoom-ის პლატფორმა

დოქტორანტი: ლევან შატბერაშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია
სემინარის სათაური: ჰაინრიჰ ჰაინე გერმანული ფილოსოფიისა და რელიგიის ისტორიის შესახებ
ხელმძღვანელი:  ასოც.  პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:00 სთ.

დოქტორანტი: გიორგი ხარიბეგაშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია
სემინარის სათაური: სუბიექტურობის გენეზისის ტრანსცენდენტალურ-მატერიალისტური თეორია
ხელმძღვანელი: პროფ. ვალერიან რამიშვილი
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. ნაპო კვარაცხელია
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:00 სთ.

დოქტორანტი: არჩილ ხატაშვილი
სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია
სემინარის სათაური: ვერბალური და წერილობითი ტექსტის თანამედროვე ინტერტექსტუალური ინტერპრეტაციისათვის
ხელმძღვანელი: პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. ნინო თომაშვილი
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 10 თებერვალი, 12:00 სთ.დოქტორანტი: დავით გალაშვილი
სემინარის სათაური: ტექნოლოგიის/ტექნიკის კრიტიკული თეორია: ჰაიდეგერი და მარკუზე
ხელმძღვანელი:  პროფ. დემურ ჯალაღონია
რეცენზენტი: ასოც.  პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ჩატარების ადგილი და დრო:   თსუ  I კორპუსი, 201 აუდიტორია, 2020 წლის 31 იანვარი, 11:00 სთ.

გამოქვეყნების თარიღი:2020-01-21 17:56:22