2019 ფილოლოგია (სლავური ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნინო ვარშანიძე
სემინარის სათაური: "ინტერპერსონალური კომუნიკაციის დამახასიათებელი თვისებები"
ხელმძღვანელი: პროფ. დავით გოცირიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ.  მარინა ალექსიძე
დრო/ადგილი: 15.02.2019, 13:00 სთ., თსუ VIII კორპ.  სლავისტიკის სს ინსტიტუტი

დოქტორანტი: ნინო ჟვანია
სემინარის სათაური: „ვ. მეიერხოლდის თეატრალური მოღვაწეობა ტიფლისში 1904/1905 წლებში“
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ ფილინა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მაია თუხარელი
დრო/ადგილი: 19.02.2019, 13:00 სთ., თსუ მე-8 კორპ., სლავური ფილოლოგიის კათედრა.

დოქტორანტი: ანა სამხარაძე
სემინარის სათაური: "კ.კ. სლუჩევსკის და ი.ფ.ანენსკის ლირიკული გმირის შედარებითი ანალიზი"
ხელმძღვანელი: პროფ. მარია ფილინა
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მაია თუხარელი
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019/07/31, თსუ VIII კორპუსი, სლავისტიკის სს ინსტიტუტი, 231 კაბინეტი, 3 საათზე
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-13 14:51:08