2020 ფილოლოგია (ირანული ფილოლოგია)

გაცნობებთ, რომ  ოთხშაბათს, 1 ივლისს, 12:00 სთ-ზე  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  აღმოსავლეთმცოდნეობი ს სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის  მუდმივმოქმედი სემინარის მორიგი სხდომა შექმნილი ვითარების გამო გაიმართება  ზუმში (ID 168797) .

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის (ქვედარგი ირანისტიკა) დოქტორანტი  მაია ტალახაძე   წარმოადგენს სასემინარო მოხსენებას თემაზე:

თანამედროვე ირანელი ემიგრანტი მწერალი მაჰშიდ ამირშაჰი  
 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი, 
თსუ ასოც.  პროფ. მზია ბურჯანაძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი  მერი ჩიქობავა


გთხოვთ, ჩაგვერთოთ:  https://zoom.us/j/ 5863290178?pwd= VEUrbTRKMm9KblRFUjlFNkhaMEUrZz 09

გამოქვეყნების თარიღი:2020-06-25 11:05:26