2019 ფილოლოგია (ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ანა ქირია
სემინარის სათაური: „გონების გენეზისის თეორია პლოტინთან“ 
ხელმძღვანელები: პროფ. თინა დოლიძე, პროფ. ლელა ალექსიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მაგდა მჭედლიძე
დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 თებერვალი,  15:00  საათი,  თსუ VIII კორპ. ოთახი 221.

დოქტორანტი: მარიკა ჭითანავა
სემინარის სათაური: "წმ. მარკოზ მახარებლის პირველშეწირული ლიტურგია"
ხელმძღვანელი: პროფ. თინა დოლიძე
რეცენზენტი: ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი
დრო/ადგილი: 15.02.2019.  15:00 სთ. თსუ 221. 

დოქტორანტი: მაია ბარნაველი
სემინარის სათაური: "ქართულ ხელნაწერ კრებულში A 188 (XIII ს.) შემავალი ტექსტების რედაქციული თავისებურება"
 ხელმძღვ. პროფ.თინათინ დოლიძე
რეცენზენტი: ლელა შათირიშვილი
დრო/ადგილი:2019 წლის თსუ  მე-8 კორპუსი, #221

დოქტორანტი: ანა ქირია
სემინარის სათაური: „ნოეტური სამყაროს სტრუქტურა პლოტინის ფილოსოფიაში“
ხელმძღვანელები: პროფ. თინა დოლიძე, პროფ. ლელა ალექსიძე
რეცენზენტი: ფილოლოგიის დოქტორი მაგდა მჭედლიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 26 ივლისი,  12:00  საათი,  თსუ VIII კორპ. ოთახი 220.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-25 10:46:40