2019 ფილოლოგია (ქართული ბიბლიის ფილოლოგია)

დოქტორანტი: ნინო კვირიკაშვილი
სემინარის  სათაური: ახალი აღთქმის არაბული თარგმანების შემცველი ადრეული ხელნაწერები
ხელმძღვანელები: დარეჯან თვალთვაძე, თსუ პროფესორი; რეუვენ ენოხი - არიელის უნივერსიტეტის პროფ. (ისრაელი);
რეცენზენტი - მარიამ ნანობაშვილი თსუ ასოც. პროფესორი  
დრო/ადგილი: 2019 წლის 1 აგვისტო,  11:00 სთ,  თსუ  VIII კორპუსის  216-ე აუდიტორია.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-29 15:23:25