2019 კულტურის კვლევები

დოქტორანტი: მაია სესკურია-ასლანიშვილი
სემინარის სათაური: ჩეხეთის კომუნიზმის მუზეუმი როგორც მეხსიერების ადგილი
ხელმძღვანელი: პროფესორი ნინო ჩიქოვანი
რეცენზენტი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე
ჩატარების დრო/ადგილი: 2019 წლის 26 ივლისი, 17:00 სთ., კულტურის კვლევების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თსუ II კორპუსი, ოთახი #164
გამოქვეყნების თარიღი:2019-07-16 16:35:05