2019 რუსეთისმცოდნეობა

დოქტორანტი: გიორგი რიკაძე
სემინარის სათაური: რუსეთის როლი სირიაში მიმდინარე მოვლენებში
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი
დრო/ ადგილი:  2019 წლის  15 თებერვალი , 12:00 სთ, თსუ I კორპ. აუდიტორია N 216

დოქტორანტი: ნიკა ნემსიწვერიძე
სემინარის სათაური: რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დალი კანდელაკი
რეცენზენტი: პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი
დრო/ადგილი: 2019 წლის 15 თებერვალი, 12:45 სთ. თსუ I კორპუსი, აუდიტორია N 216
გამოქვეყნების თარიღი:2019-02-05 10:28:13