2018 - სემინარები - ამერიკისმცოდნეობა

დოქტორანტი: ანა მოსაშვილი
სემინარის სათაური: შეერთებული შტატების და ირანის ურთიერთობების ახალი ერა
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: ქეთევან როსტიაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 16 თებერვალი, 13:00 სთ,  თსუ  II კორპ. 165 აუდიტ.

დოქტორანტი: გიორგი გოცირიძე
სემინარის სათაური: “კულტურათშორისი კომუნიკაცია და ტოლერანტობა”
ხელმძღვანელი: პროფ. ვასილ კაჭარავა
რეცენზენტი: პროფ. თემურ კობახიძე
დრო/ადგილი: 8 თებერვალი, 14.00 სთ, თსუ II კორპ. 165 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:40:38