2018 ფილოლოგია - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

დოქტორანტი: დიანა კაკაშვილი
სემინარის სათაური: "საფრთხეში მყოფი ენები და ენობრივი მრავალფეროვნება ინტერნეტში"
ხელმძღვანელი: ასოც პროფ. როსტომ ფარეულიძე 
რეცენზენტი: მოწვეული პროფ. ლ. აზმაიფარაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 14 თებერვალი 12:00 საათი, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:26:48