2018 ფილოლოგია - ფოლკლორისტიკა

დოქტორანტი: ხატია ნებულიშვილი
სემინარის სათაური: "ჰიპერბოლიზირებული ამბები ამერიკულ ფოლკლორში"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზენტი: ასის. პროფ. ელენე გოგიაშვილი
 დრო/ადგილი: 2018 წლის  19 თებერვალი, 11:00 სთ., თსუ VIII  კორპ., 119 აუდიტ.

დოქტორანტი: ხატია ნებულიშვილი
სემინარის სათაური: „ფოლკლორი ნატო დავითაშვილის მოთხრობაში "ნისლებში და ნისლებს მიღმა"
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ქეთევან სიხარულიძე
რეცენზენტი:- მარინა ბაკურიძე 
დრო/ადგილი: 05.02.2018, 15:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 201ა აუდიტ. 

დოქტორანტი:  თამთა ახალაია
სემინარის სათური: „საკრალური ხის მითოსი და მისი ტიპოლოგიური მოდელები“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ხვთისო მამისიმედიშვილი
რეცენზენტი: ასის. პროფ. ელენე გოგიაშვილი
დრო/ადგილი: 05.02.2018, 15:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 201ა აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:36:13