2018 სემინარები - ისტორია

დოქტორანტი: ნოდარ თოთაძე
დოქტორანტის სემინარის სათაური: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურის პოლიტიკა 1918-1921 წწ (საარქივო დოკუმენტების მიხედვით)
ხელმძღვანელები: ისტორიის დოქტორი თეიმურაზ პაპასქირი, პროფესორი ცირა ბარამიძე
რეცენზენტი: ისტორიის დოქტორი სარდიონ ზედელაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 31 მაისი, ხუთშაბათი, 17:00  საათი, პირველი  კორპ. 203 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნოდარ ჩხაიძე
დოქტორანტის სემინარის სათაური: სილიბისტრო თოდრიას პუბლიცისტიკა (1921-1930) ხელმძღვანელი: პროფესორის მურმან პაპაშვილი
რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი დიმიტრი შველიძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 31 მაისი, ხუთშაბათი, 17:00 საათი, პირველი კორპ. 203 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნინო გოილაძე
დოქტორანტის სემინარის სათაური: "იტალია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. მუსოლინი".
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ია ხუბაშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მერაბ კალანდაძე  
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 მაისი, ხუთშაბათი, 17:00 საათი, I კორპ. 203 აუდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:38:34